SIKILIZA LEO

Luister vandaag voor de oplossingen van morgen

LogoSikiliza Leo is een Oegandese, niet-gouvernementele organisatie (NGO) die werkt met de mensen in de dorpen Mulanda en Lwala in het Tororo District, in het Oosten van Oeganda. De organisatie werd opgericht in 2001 met als doel de plaatselijke bevolking te sterken en te steunen in hun aanpak van problemen rond gezondheid en armoede. De streek rond Mulanda is sinds de jaren 1990 zwaar getroffen door HIV en AIDS.

Sikiliza Leo vertrouwt op de kracht van mensen om zelf uitdagingen aan te gaan, ongeacht sociaaleconomische achtergrond, geslacht, leeftijd, etnische afkom of geloof. “Sikiliza Leo” betekent, vrij vertaald uit het Ki-Swahili, “luister vandaag”.

De naam illustreert de waarden en principes van de organisatie, dat oplossingen voor morgen komen door het luisteren, leren en werken aan problemen van vandaag. In de beginfase waren de hoofdactiviteiten van de NGO gericht op thuiszorg, vrijwillig testen voor HIV en verdere begeleiding rond leven met HIV. Vandaag heeft het medisch gezondheidscentrum in Mulanda deze diensten overgenomen, samen met het ‘gezondheidsteam’ in de dorpen, in nauwe samenwerking met Sikiliza Leo.

WaterpompHet Water Programma is het meest tastbaar en opvallend. Een eerste fase werd gerealiseerd in tussen 2006 en 2008: 9 waterputten werden geïnstalleerd en plaatselijke Water User Committees (WUCs) zijn sindsdien verantwoordelijk voor de goede werking van de waterpompen. Door een uitstekende samenwerking met de district autoriteiten, the District Water Office (DWO) van Tororo, wil Sikiliza Leo de voorziening van zuiver water verder uitbreiden en verzekeren. Want zuiver water is een strikte vereiste voor gezondheid.

Zo heeft Sikiliza Leo in 2013 samen met HUMASOL, the Tororo DWO, en de lokale gemeenschap, het Kiyeyi Medical Health Center uitgerust met een zonnepomp installatie en kraantjeswater voor het gezondheidscentrum en het dorp Kiyeyi. In 2014 breidden we de samenwerking nog uit richting het gezondheidscentrum in Mulanda. En in 2017 zal ook daar een nieuwe zonnepomp installatie worden geplaatst. In 2016 werden de waterpunten in en om Mulanda grondig in kaart gebracht en gecontroleerd. Alle waterpunten krijgen, in verschillende fasen, een grondige reiniging en opknapbeurt en waar nodig reparatie. Het harde ijzerhoudende water in de streek van Mulanda veroorzaakt sterke corrosie, daarom schakelen we systematisch over naar PVC buizen. De herstellingen worden gedaan door lokale techniekers en in samenwerking en onder toezicht van de District Water Officer, ir Leo Owora. Dit najaar gebruiken een deel van onze financiële middelen om de tweede fase uit te voeren.

SchoolchildrenDe Nursery schools in Mulanda en Lwala, gebouwd door Sikiliza Leo in 2006, zijn de sterren van Sikiliza Leo. Kleuters, en vooral dan de meisjes, hun eerste stappen leren zetten naar school is erg belangrijk voor de verdere opvoeding van de kinderen. Momenteel lopen er 320 kinderen school in Mulanda en Lwala. In 2013 zijn er 2 extra klasjes bijgebouwd voor de allerkleinste kleuters. We hebben daarvoor samengewerkt met een lokale aannemer Karwok, onder supervisie van onze lokale projectmanager.

We besteden veel aandacht aan de opleiding in de kleuterschooltjes. Kleuterjuffen uit België gaan werken samen met kleuterjuffen uit Oeganda om een betere aangepaste opleiding te verzorgen.

SchoolchildrenDe twee kleuterscholen zijn een deel van de opvang van ‘kwetsbare- en weeskinderen’. Orphans and vulnerable children (OVC). Het Family Support Initiative kwam tot stand met als doel de levenskwaliteit van zowat 200 weeskinderen van 2 tot 8 jaar te verbeteren. Door Sikiliza Leo opgeleide child monitors doen aan thuisbegeleiding en zien erop toe dat deze kinderen naar school gaan en toegang krijgen tot gezondheidszorg. Het team begeleidt en ondersteunt ook de families of verzorgers van deze kinderen

Lokale economie stimuleren: Dit voorjaar was Oost-Afrika in het nieuws met een abnormaal lange droogteperiode. Voor ons lijkt dit veraf en moeilijk in te schatten, voor de mensen in Mulanda betekende dit schaarste en hogere prijzen, tot meer dan dubbel, voor de meest elementaire producten zoals water, melk, meel, groenten en fruit. Door de vernieuwde ploeg bestuurders van de Sikiliza Leo NGO is er geïnvesteerd samen met lokale Oegandese sponsors in initiatieven om de lokale kleinschalige economie te stimuleren: kippenkweek, groentetuinen, fruitbomen, …

Al deze projecten genieten de steun van de Belgische Sikiliza Leo werkgroep vzw. De werkgroep geeft financiële en managementondersteuning aan de NGO in Oeganda.